O Nás

Jsme společnost, založená na dlouholetých zkušenostech získaných z realizací složitých inženýrských staveb, jako jsou tunely, kolektory, stavební jámy, zajišťování svahů a mnohé další.

Orientujeme se na činnosti:

  • Speciálního zakládání.
  • Geologické průzkumy (jádrové vrtání, dynamické penetrace, vodní tlakové zkoušky, odběry neporušených vzorků)
  • Hydrogeologické práce (monitorovací vrty, sledování hladin podzemní vody)
  • Návrhy optimálního řešení, s ohledem na cenu, čas a kvalitu.
  • Většinu činností jsme schopni, také sami, případně s partnery zrealizovat.

Disponujeme následujícími oprávněními:

  • Provádění Geologických prací